Nawigacja
Rada pedagogiczna Samorząd uczniowski Rada Rodziców Kontakt
Akty prawne
Statut
Szkolny program wych-prof
Procedura ds. frekwencji
Strategia Oświatowa Miasta
Historia
Wstęp
Narodziny szkoły
Dwudziestolecie międzywojenne
Okres wojny i okupacji
Powojenne dzieje szkoły
Dyrektorzy
Nauczyciele
Projekty
Comenius wielostronny
Comenius dwustronny
Kącik miłośnika angielskich struktur językowych
Stowarzyszenie
Aktualności
Statut
Cele
Zarząd
Założyciele/Członkowie
Geneza
INTERNAT
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Samorząd
Galeria
Kontakt
Rekrutacja do Internatu I LO na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce na rok szkolny 2018/2019 będzie odbywać się w dwóch etapach:

I etap – rekrutacja właściwa: od 10.05.2018 r. godz. 1000 do 12.07.2018 r. godz. 1000:

  – Wychowankowie, którzy mieszkają lub mieszkali w roku szkolnym 2017/2018 w Internacie składają wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

  • Oświadczenie dotyczące kontynuowania pobytu dziecka w Internacie w roku szkolnym 2018/2019,
  • Załącznik nr 1

  – Kandydaci do I LO, uczniowie I LO oraz kandydaci do innych szkół składają wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

  • Wniosek o przyjęcie do Internatu I LO
  • Załącznik nr 1

oraz ewentualnie:

  • Załącznik nr 2
  • Załącznik nr 3

Oświadczenia i wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane dopiero w ramach rekrutacji uzupełniającej.

13.07.2018 r. godz. 1300 – Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Internatu na rok szkolny 2018/2019 i listy kandydatów oczekujących w rezerwie

II etap – rekrutacja uzupełniająca: od 27.08.2018 r. godz.800 do 30.08.2018 r. godz. 1500.

31.08.2018 r. godz. 1300 – Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Internatu z uwzględnieniem potwierdzonych rezygnacji i wyników rekrutacji uzupełniającej.

Dokumenty wymagane na potrzeby rekrutacji do Internatu należy składać w Administracji Internatu w wyznaczonych terminach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500.

Rekrutacja 2018
Kierunki kształcenia
Kwestionariusz osobowy
Regulamin
Rejestracja

Film o szkole

Matura 2018
Komunikat
Opłata za egzamin maturalny
Harmonogram
Deklaracje
Olimpiady
OKE
CKE
Dostosowania
Przybory
Informatyka
Dla Uczniów
Gazetka
Koła zainteresowań
Rozkład dzwonków
Podręczniki klasy I
Podręczniki klasy II
Podręczniki klasy III
Indywidulany program i tok nauki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXII sesja SDiM
Dla Rodziców
Zebrania z Rodzicami
Dyżury nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Reforma edukacji
List MEN do Rodziców
Różne