Nawigacja
Rada pedagogiczna Samorząd uczniowski Rada Rodziców Kontakt
Akty prawne
Statut
Szkolny program wych-prof
Procedura ds. frekwencji
Strategia Oświatowa Miasta
Historia
Wstęp
Narodziny szkoły
Dwudziestolecie międzywojenne
Okres wojny i okupacji
Powojenne dzieje szkoły
Dyrektorzy
Nauczyciele
Projekty
Comenius wielostronny
Comenius dwustronny
Kącik miłośnika angielskich struktur językowych
Stowarzyszenie
Aktualności
Statut
Cele
Zarząd
Założyciele/Członkowie
Geneza
INTERNAT
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Samorząd
Galeria
Kontakt
DWUSTRONNY Projekt Partnerski Szkół

„Bridge Across Common European Cultural Heritage”Czas trwania projektu: Wrzesień 2013 r. – Czerwiec 2015 r.

Tasks completedJUNE 2015
MAY 2015
JANUARY 2015
SEPTEMBER 2014
JUNE 2014 – MARCH 2015
JUNE 2014
MAY 2014
MARCH 2014
OCTOBER 2013 – APRIL 2014
NOVEMBER 2013 - JANUARY 2014
OCTOBER 2013

Zasady uczestnictwa

 1. W projekcie mogą brać udział uczniowie I LO mieszkający w Internacie,
 2. O wyborze do grupy wyjazdowej decydują następujące czynniki:
  a) frekwencja na zajęciach koła Comenius (koło prowadzi p. A. Klimkowska),
  b) zaangażowanie w pracę w zespole i wykonywanie poszczególnych zadań projektowych,
 3. O ostatecznym składzie grupy wyjazdowej decyduje zespół projektowy:
  a) Dyrektor szkoły,
  b) Koordynator Projektu – p. Agnieszka Klimkowska
  c) Nauczyciele biorący udział w projekcie.
 4. Rodzice ucznia podpisują formularz zgody na wyjazd oraz formularz zobowiązania do przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej w czasie wizyty w Ostrołęce (formularze dostępne u Koordynatora Projektu).

Główne cele projektu

 1. Zmotywowanie uczniów szkół partnerskich do lepszego poznania swoich korzeni, wartości i tradycji oraz przyczynienie się do rozwoju dziedzictwa kulturowego,
 2. Promowanie wielokulturowości w wymiarze europejskim,
 3. Rozwijanie zdolności uczniów i ich zainteresowania kulturą innych krajów europejskich,
 4. Rozwijanie zdolności językowych uczniów, a także poznanie języka kraju partnerskiego,
 5. Wzmocnienie partnerstwa szkół współpracujących w ramach projektu.

Szkoły partnerskie

 1. Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” – Targu-Jiu, Rumunia
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Bema – Ostrołęka, Polska

Raport po pierwszej wizycie

W dniach 17-19 października 2013 r. odbyła się pierwsza wstępna wizyta w szkole partnerskiej w Rumunii w ramach Dwustronnego Projektu Partnerskiego „Comenius – Uczenie się przez całe życie”. Koordynator projektu p. Agnieszka Klimkowska i kierownik Internatu p. Marcin Polak odwiedzili szkołę Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” w Targu-Jiu w celu przygotowania wyjazdu grupy polskich uczniów do Rumunii w maju 2014 roku. W czasie bardzo intensywnego i pracowitego pobytu:

 1. Ustalono dokładny termin wizyty – w tym wiele kwestii organizacyjnych np. dotyczących podróży, zakwaterowania, wyżywienia, grafiku zadań, czy podziału obowiązków;
 2. Dla lokalnej telewizji udzielono wywiadu na temat projektu – jego celów i założeń;
 3. Przeprowadzono kilka lekcji języka polskiego (w języku angielskim) dla rumuńskich uczestników projektu;
 4. Przedstawiono prezentację o naszej szkole, mieście, regionie i kraju wraz z jego bogatą historią i tradycjami;
 5. Zaprezentowano także propozycję logo projektu przygotowaną przez naszych uczniów biorących udział w projekcie: Justynę Brodzik, Natalię Jerominek, Anitę Wiśniewską i Joannę Olszewską.

Po powrocie nauczyciele omówili z uczniami wyjazd w czasie spotkania koła Comenius oraz zaprezentowali otrzymaną od szkoły partnerskiej prezentację na temat miasta Targu-Jiu.

A. Klimkowska

Rekrutacja 2018
Kierunki kształcenia
Kwestionariusz osobowy
Regulamin
Rejestracja

Film o szkole

Matura 2018
Komunikat
Opłata za egzamin maturalny
Harmonogram
Deklaracje
Olimpiady
OKE
CKE
Dostosowania
Przybory
Informatyka
Dla Uczniów
Gazetka
Koła zainteresowań
Rozkład dzwonków
Podręczniki klasy I
Podręczniki klasy II
Podręczniki klasy III
Indywidulany program i tok nauki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXII sesja SDiM
Dla Rodziców
Zebrania z Rodzicami
Dyżury nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Reforma edukacji
List MEN do Rodziców
Różne