Nawigacja
Rada pedagogiczna Samorząd uczniowski Rada Rodziców Kontakt
Akty prawne
Statut
Szkolny program wych-prof
Procedura ds. frekwencji
Strategia Oświatowa Miasta
Historia
Wstęp
Narodziny szkoły
Dwudziestolecie międzywojenne
Okres wojny i okupacji
Powojenne dzieje szkoły
Dyrektorzy
Nauczyciele
Projekty
Comenius wielostronny
Comenius dwustronny
Kącik miłośnika angielskich struktur językowych
Stowarzyszenie
Aktualności
Statut
Cele
Zarząd
Założyciele/Członkowie
Geneza
INTERNAT
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Samorząd
Galeria
Kontakt
Samorząd Internatu

PRZEWODNICZĄCA
Klaudia Ciuchta

WICE PRZEWODNICZĄCA
Urszula Rydel

SEKRETARZ/SKARBNIK
Edyta Gołaś, Ewa Konieczek

KRONIKARZ
Julia Gwiazda, Alicja Grabowska

FOTOGRAF
Karolina Dobrzyńska, Szymon Tański

SEKCJA KULTURALNO-OŚWIATOWA
Wiktoria Nalewajk, Dorota Drężek, Ewa Konieczek, Patrycja Jędrzejczyk, Julia Gwiazda, Izabela Gawrych, Patrycja Bałdyga, Karolina Świtaj, Piotr Michalski

SEKCJA HIGIENICZNO-ŻYWIENIOWA
Gabriela Załęska, Martyna Dobrzyńska, Karolina Dobrzyńska, Edyta Gołaś, Dorota Drężek, Marta Topa, Weronika Damięcka, Anna Gałązka, Alicja Grabowska, Aleksandra Gwiazda, Natalia Świetlicka, Beata Dziczek, Dominik Aptacy

SEKCJA MUZYCZNO-TECHNICZNA
Patrycja Jędrzejczyk, Bartosz Woźniak, Dominik Sendrowski, Radosław Młynarski

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU
mgr Magdalena Filochowska,
mgr Danuta Prusińska
mgr Michał Brzostek

Rekrutacja 2018
Kierunki kształcenia
Kwestionariusz osobowy
Regulamin
Rejestracja

Film o szkole

Matura 2018
Komunikat
Opłata za egzamin maturalny
Harmonogram
Deklaracje
Olimpiady
OKE
CKE
Dostosowania
Przybory
Informatyka
Dla Uczniów
Gazetka
Koła zainteresowań
Rozkład dzwonków
Podręczniki klasy I
Podręczniki klasy II
Podręczniki klasy III
Indywidulany program i tok nauki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXII sesja SDiM
Dla Rodziców
Zebrania z Rodzicami
Dyżury nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Reforma edukacji
List MEN do Rodziców
Różne