Nawigacja
Rada pedagogiczna Samorząd uczniowski Rada Rodziców Kontakt
Akty prawne
Statut
Szkolny program wych-prof
Procedura ds. frekwencji
Strategia Oświatowa Miasta
Historia
Wstęp
Narodziny szkoły
Dwudziestolecie międzywojenne
Okres wojny i okupacji
Powojenne dzieje szkoły
Dyrektorzy
Nauczyciele
Projekty
Comenius wielostronny
Comenius dwustronny
Kącik miłośnika angielskich struktur językowych
Stowarzyszenie
Aktualności
Statut
Cele
Zarząd
Założyciele/Członkowie
Geneza
INTERNAT
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Samorząd
Galeria
Kontakt
Geneza

W dniu 19.03.2007 r. w budynku I LO odbyło się Walne Zgromadzenie członków założycieli Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce. Na zebraniu została przedstawiona informacja o wpisie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego z datą 1.03.2007 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wysokości wpisowego i składek członkowskich dla wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia oraz ogłosiło konkurs na logo Stowarzyszenia i uchwaliło wysokość nagrody dla zwycięzcy (ucznia I LO).

Pomysł utworzenia Stowarzyszenia narodził się podczas rozmów na temat organizacji obchodów 95-lecia szkoły. Grupa 20 osób będących absolwentami i sympatykami I LO podczas wakacji 2006 r. opracowała statut organizacji, a także sprecyzowała jej cele i zadania. Wybrano Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną. Funkcję Prezesa powierzono p. Wandzie Żuber-Staniszewskiej, Wiceprezesa – p. Andrzejowi Piersie, Skarbnika – p. Małgorzacie Długokęckiej, Sekretarza – p. Iwonie Malinowskiej, Członka Zarządu – p. Annie Małgorzacie Koronce.

W imieniu członków założycieli i własnym serdecznie zapraszam do zapoznania się ze Statutem organizacji, deklaracją członkowską i zachęcam do włączenia się w nasze działania. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio, kontaktując się ze szkołą.

Wanda Żuber-Staniszewska
Prezes Zarządu

Rekrutacja 2018
Kierunki kształcenia
Kwestionariusz osobowy
Regulamin
Rejestracja

Film o szkole

Matura 2018
Komunikat
Opłata za egzamin maturalny
Harmonogram
Deklaracje
Olimpiady
OKE
CKE
Dostosowania
Przybory
Informatyka
Dla Uczniów
Gazetka
Koła zainteresowań
Rozkład dzwonków
Podręczniki klasy I
Podręczniki klasy II
Podręczniki klasy III
Indywidulany program i tok nauki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXII sesja SDiM
Dla Rodziców
Zebrania z Rodzicami
Dyżury nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Reforma edukacji
List MEN do Rodziców
Różne