Nawigacja
Rada pedagogiczna Samorząd uczniowski Rada Rodziców Kontakt
Akty prawne
Statut
Szkolny program wych-prof
Procedura ds. frekwencji
Strategia Oświatowa Miasta
Historia
Wstęp
Narodziny szkoły
Dwudziestolecie międzywojenne
Okres wojny i okupacji
Powojenne dzieje szkoły
Dyrektorzy
Nauczyciele
Projekty
Comenius wielostronny
Comenius dwustronny
Kącik miłośnika angielskich struktur językowych
Stowarzyszenie
Aktualności
Statut
Cele
Zarząd
Założyciele/Członkowie
Geneza
INTERNAT
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Samorząd
Galeria
Kontakt
Cele

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. kultywowanie pamięci i tradycji szkoły, w szczególności poprzez organizowanie jubileuszy szkoły i zjazdów absolwentów,
 2. nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów szkoły, uczniów, nauczycieli i sympatyków szkoły,
 3. udzielanie wszechstronnej pomocy szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
 4. promowanie działalności i osiągnięć szkoły oraz pracy i życia jej absolwentów,
 5. organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego i turystycznego członków (spotkania towarzyskie, sportowe, wycieczki), oraz wspieranie inicjatyw młodzieży szkolnej w tym zakresie.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 1. aktywizację i organizację środowiska absolwentów,
 2. pomoc w organizowaniu spotkań jubileuszowych i koleżeńskich,
 3. gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach oraz ich losach,
 4. współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 5. współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami i instytucjami oraz organami Szkoły na rzecz rozwoju Liceum,
 6. prowadzenie działalności publikacyjno - informacyjnej.
Rekrutacja 2018
Kierunki kształcenia
Kwestionariusz osobowy
Regulamin
Rejestracja

Film o szkole

Matura 2018
Komunikat
Opłata za egzamin maturalny
Harmonogram
Deklaracje
Olimpiady
OKE
CKE
Dostosowania
Przybory
Informatyka
Dla Uczniów
Gazetka
Koła zainteresowań
Rozkład dzwonków
Podręczniki klasy I
Podręczniki klasy II
Podręczniki klasy III
Indywidulany program i tok nauki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXII sesja SDiM
Dla Rodziców
Zebrania z Rodzicami
Dyżury nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Reforma edukacji
List MEN do Rodziców
Różne