Nawigacja
Rada pedagogiczna Samorząd uczniowski Rada Rodziców Kontakt
Akty prawne
Statut
Szkolny program wych-prof
Procedura ds. frekwencji
Strategia Oświatowa Miasta
Historia
Wstęp
Narodziny szkoły
Dwudziestolecie międzywojenne
Okres wojny i okupacji
Powojenne dzieje szkoły
Dyrektorzy
Nauczyciele
Projekty
Comenius wielostronny
Comenius dwustronny
Kącik miłośnika angielskich struktur językowych
Stowarzyszenie
Aktualności
Statut
Cele
Zarząd
Założyciele/Członkowie
Geneza
INTERNAT
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Samorząd
Galeria
Kontakt

Zawiadomienie o walnym zebraniu w dniu 26.04.2016 r.

  dnia April 11 2016 Drukuj

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO im. Gen. J. Bema w Ostrołęce informuje, że w dniu 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1830 w sali numer 8 w budynku liceum odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO. Porządek zebrania jak poprzednio.

Życzenia wielkanocne

  dnia March 30 2015 Drukuj

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim członkom Stowarzyszenia, Absolwentom i Przyjaciołom I LO w Ostrołęce życzymy zdrowia, radości, rodzinnego ciepła, i wszelkiej pomyślności.

Członkowie Zarządu

Zawiadomienie o walnym 15 IV 2015

  dnia March 30 2015 Drukuj

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO im. Gen. J. Bema w Ostrołęce informuje, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 1800 w sali numer 8 w budynku liceum odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO.
Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Wybranie Przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z dnia 25.03.2014 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2014
 9. Zatwierdzenie sprawozdań.
  a) Komisji Rewizyjnej
  b) Zarządu
  c) finansowego
 10. Dyskusja programowa i informacje o planowanych działaniach Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu.

W imieniu Zarządu
Wanda Żuber-Staniszewska
Prezes Stowarzyszenia

Rekrutacja 2018
Kierunki kształcenia
Kwestionariusz osobowy
Regulamin
Rejestracja

Film o szkole

Matura 2018
Komunikat
Opłata za egzamin maturalny
Harmonogram
Deklaracje
Olimpiady
OKE
CKE
Dostosowania
Przybory
Informatyka
Dla Uczniów
Gazetka
Koła zainteresowań
Rozkład dzwonków
Podręczniki klasy I
Podręczniki klasy II
Podręczniki klasy III
Indywidulany program i tok nauki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXII sesja SDiM
Dla Rodziców
Zebrania z Rodzicami
Dyżury nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Reforma edukacji
List MEN do Rodziców
Różne