Nawigacja
Rada pedagogiczna Samorząd uczniowski Rada Rodziców Kontakt
Akty prawne
Statut
Szkolny program wych-prof
Procedura ds. frekwencji
Strategia Oświatowa Miasta
Historia
Wstęp
Narodziny szkoły
Dwudziestolecie międzywojenne
Okres wojny i okupacji
Powojenne dzieje szkoły
Dyrektorzy
Nauczyciele
Projekty
Comenius wielostronny
Comenius dwustronny
Kącik miłośnika angielskich struktur językowych
Stowarzyszenie
Aktualności
Statut
Cele
Zarząd
Założyciele/Członkowie
Geneza
INTERNAT
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Samorząd
Galeria
Kontakt

Konferencja naukowa

  dnia April 07 2011 Drukuj

15 września 2010 r. uczniowie klas III F oraz III G pod opieką p. W. Wilczka uczestniczyli w konferencji naukowej, która odbyła się z okazji 30 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność". W spotkaniu, które miało miejsce w OCK w Ostrołęce uczestniczyli pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej oraz młodzież i nauczyciele ostrołęckich szkół średnich. Spotkanie uroczyście otworzył prezydent miasta Ostrołęki p. J. Kotowski Zaproszeni goście wysłuchali 4 referatów wygłoszonych przez pracowników warszawskiego IPN. Ich tematyka dotyczyła spraw związanych z powstaniem i początkowym okresem działalności NSZZ "Solidarność" Poruszano m.in. rolę kościoła katolickiego w/w procesie oraz formy walki komunistycznych służb bezpieczeństwa z rodzącą się opozycją. Spotkanie zakończyło się miłym akcentem. Referujący członkowie IPN przeprowadzili błyskawiczny konkurs dotyczący omawianych zagadnień, w którym nagrodami były publikacje naukowe. Jedną z nich wygrała uczennica naszej szkoły Urszula Stępkowska. Gratuluję.

Rekrutacja 2018
Kierunki kształcenia
Kwestionariusz osobowy
Regulamin
Rejestracja

Film o szkole

Matura 2018
Komunikat
Opłata za egzamin maturalny
Harmonogram
Deklaracje
Olimpiady
OKE
CKE
Dostosowania
Przybory
Informatyka
Dla Uczniów
Gazetka
Koła zainteresowań
Rozkład dzwonków
Podręczniki klasy I
Podręczniki klasy II
Podręczniki klasy III
Indywidulany program i tok nauki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXII sesja SDiM
Dla Rodziców
Zebrania z Rodzicami
Dyżury nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Reforma edukacji
List MEN do Rodziców
Różne