• Wykwalifikowana kadra. Nauczyciele są egzaminatorami maturalnymi CKE.
 • Możliwość zamieszkania w internacie i korzystania ze szkolnej stołówki.
 • Liczne innowacje pedagogiczne dostosowujące się do indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Konkursy przedmiotowe, olimpiady, zawody sportowe.
 • Wycieczki do teatru, na uczelnie, krajoznawcze.
 • Uroczystości szkolne i imprezy samorządu uczniowskiego.
 • AIESEC – warsztaty językowe i spotkania z wolontariuszami z różnych zakątków świata.
 • Wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego, opieka medyczna pielęgniarki.
 • Dwie pracownie komputerowe.
 • Sala gimnastyczna i hala sportowa.
 • Praca w organizacjach uczniowskich.
 • Koła zainteresowań, SKS oraz fakultety przedmiotowe.
 • Wolontariat i akcje charytatywne.
 • Projekty edukacyjne we współpracy z m. in.: Wyższą Szkołą Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie – szkoła partnerska, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Ostrołęckim Centrum Kultury, Kinem Jantar, Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Polską Akcją Humanitarną, Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Canis w Kruszewie.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka.

Języki obce: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Przygotowanie do kontynuowania nauki na: politechnikach i innych uczelniach technicznych, kierunkach ścisłych uniwersytetów. W szczególności możesz studiować: architekturę, automatykę, energetykę, elektronikę, informatykę, transport, mechatronikę, matematykę, fizykę.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski.

Języki obce: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, geografia.

Przygotowanie do kontynuowania nauki na uczelniach ekonomicznych, technicznych i uniwersytetach. W szczególności możesz studiować: administrację, finanse, rachunkowość, zarządzanie, inżynierię produkcji, ekonomię, logistykę, gospodarkę przestrzenną, geologię, geodezję.
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.

Języki obce: język angielski, język niemiecki.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia.

Przygotowanie do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych, przyrodniczych, farmacji, biotechnologii, biofizyce, kierunków chemicznych politechnicznych i uniwersyteckich, bioinformatyce, fizjoterapii, kosmetologii, rehabilitacji, pielęgniarstwa, akademii wychowania fizycznego, dietetyce, technologii żywności i żywienia, weterynarii
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka.

Języki obce: język angielski, język francuski lub hiszpański.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia.

Przygotowanie do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych, przyrodniczych, farmacji, biotechnologii, biofizyce, kierunków chemicznych politechnicznych i uniwersyteckich, bioinformatyce, fizjoterapii, kosmetologii, rehabilitacji, pielęgniarstwa, akademii wychowania fizycznego, dietetyce, technologii żywności i żywienia, weterynarii, technologii chemicznej, materiałoznawstwie, inżynierii materiałowej, nanotechnologii.
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka.

Języki obce: język angielski, język niemiecki.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia.

Przygotowanie do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych, przyrodniczych, farmacji, biotechnologii, biofizyce, kierunków chemicznych politechnicznych i uniwersyteckich, bioinformatyce, fizjoterapii, kosmetologii, rehabilitacji, pielęgniarstwa, akademii wychowania fizycznego, dietetyce, technologii żywności i żywienia, weterynarii, technologii chemicznej, materiałoznawstwie, inżynierii materiałowej, nanotechnologii.
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, angielski.

Języki obce: język angielski, język francuski.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, historia.

Gwarancja najlepszego przygotowania na wymarzone kierunki uczelni wyższych, m.in.: administracja, antropozoologia, Artes Liberales, dziennikarstwo i medioznawstwo, europeistyka, filologia angielska, filologia iberyjska, iberystyka, kryminalistyka i nauki sądowe, kryminologia, kulturoznawstwo, organizowanie rynku pracy, prawo, zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe, zarządzanie, studia euroazjatyckie, slawistyka, filologia bałtycka, studia wschodnie, historia, socjologia, germanistyka, Journalism and Information Studies.
Przedmioty rozszerzone: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Języki obce: język angielski, język hiszpański.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, geografia.

Gwarancja najlepszego przygotowania na wymarzone kierunki uczelni wyższych, m.in.: administracja, antropozoologia, Artes Liberales, dziennikarstwo i medioznawstwo, europeistyka, filologia angielska, filologia iberyjska, iberystyka, kryminalistyka i nauki sądowe, kryminologia, kulturoznawstwo, organizowanie rynku pracy, prawo, zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe, zarządzanie, studia euroazjatyckie, slawistyka, filologia bałtycka, studia wschodnie, historia, socjologia, germanistyka, Journalism and Information Studies.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski.

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, język obcy

Planowana innowacja: język obcy w przedmiotach ścisłych

Przygotowanie do kontynuowania nauki na: politechnikach i innych uczelniach technicznych, kierunkach ścisłych uniwersytetów. W szczególności możesz studiować: architekturę, automatykę, energetykę, elektronikę, informatykę, transport, mechatronikę, matematykę, fizykę. Dzięki dobrej znajomości języka angielskiego możesz studiować również te kierunki w języku angielskim.