Nawigacja
Rada pedagogiczna Samorząd uczniowski Rada Rodziców Kontakt
Akty prawne
Statut
Szkolny program wych-prof
Procedura ds. frekwencji
Strategia Oświatowa Miasta
Historia
Wstęp
Narodziny szkoły
Dwudziestolecie międzywojenne
Okres wojny i okupacji
Powojenne dzieje szkoły
Dyrektorzy
Nauczyciele
Projekty
Comenius wielostronny
Comenius dwustronny
Kącik miłośnika angielskich struktur językowych
Stowarzyszenie
Aktualności
Statut
Cele
Zarząd
Założyciele/Członkowie
Geneza
INTERNAT
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Samorząd
Galeria
Kontakt

Anna Maksimowska

  dnia November 03 2014 Drukuj

Anna Maksimowska – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce od 01.09.2014 r.

Jest rodowitą ostrołęczanką, absolwentką I LO w Ostrołęce. Ukończyła fizykę techniczną na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, Studia Podyplomowe z Informatyki dla Nauczycieli na Politechnice Białostockiej oraz Studia Podyplomowe z Matematyki na Uniwersytecie Białostockim.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1993 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Suwałkach, jako nauczyciel fizyki. Od 2005 r. pracuje w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce. Jest nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem maturalnym, a także ekspertem z listy MEN z zakresu fizyki, matematyki, informatyki oraz zarządzania. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Za swoją pracę uzyskała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagrody Prezydenta Miasta Ostrołęki.

Przygotowała i prezentowała wykłady popularnonaukowe dla uczniów na Festiwalach Nauki, organizowanych w ramach projektu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery. Systematycznie bierze czynny udział w spotkaniach nauczycieli fizyki w ramach Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyki Fizyki, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Uczestniczy, samodzielnie lub wraz z uczniami, w różnych przedsięwzięciach edukacyjnych, np. Polscy Nauczyciele Fizyki w CERN, Fuzja Jądrowa, Festiwal Science on Stage, wyjazdy edukacyjne na Politechnikę Warszawską, na Uniwersytet Warszawski.

Anna Małgorzata Koronka

  dnia August 18 2011 Drukuj

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce od 1.09.2004 r. Absolwentka I LO w Ostrołęce - klasa matematyczno-fizyczna.

Ukończyła matematykę ogólną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studia Podyplomowe Zarządzania i Marketingu w Warszawie i Informatyki na Politechnice Warszawskiej.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1991 r. w Zespole Szkół Zawodowym Nr 1 w Ostrołęce jako nauczyciel matematyki, później także informatyki. Od 2003 r. pracuje w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce. Jest nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem maturalnym, a także ekspertem z listy MEN z zakresu matematyki, informatyki oraz zarządzania. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Ostrołęka.

Obecnie aktywnie działa w Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie osiągnęła stopień podharcmistrza. Jest również pomysłodawczynią i współzałożycielką Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce. Dodatkowo jest członkiem Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej. Działa w Mazowieckim Stowarzyszeniu na Rzecz Uzdolnionych, będąc jego współzałożycielką. Pełni funkcję wiceprezesa. Dzięki swojej pracy w stowarzyszeniu promuje uczniów zdolnych, tzn. inicjuje organizowanie nauczania indywidualnego, wyjazdy na obozy naukowe i koła naukowe, wyjazdy na wykłady popularno-naukowe na uczelnie wyższe i do instytutów naukowych.

Stanisław Jagiełło

  dnia August 18 2011 Drukuj

Był Dyrektorem naszego Liceum od 1988 roku do 2004 r.

Urodził się 11 stycznia 1944 roku w Michałowie Nowym - gmina Goworowo. W tej miejscowości uczęszczał do szkoły podstawowej.

W 1962 roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Ostrołęce. Od 1 września 1962 roku rozpoczął pracę o charakterze nauczyciela w Szkole Podstawowej w Kobylinie, w której pracował do 1 czerwca 1969 roku. W latach 1966-1968 ukończył systemem zaocznym Studium nauczycielskie - kierunek fizyka/chemia w Grodzisku Mazowieckim. Od 1 czerwca 1969 roku do 1 stycznia 1970 roku pracował jako wychowawca w Państwowym Domu Dziecka w Ostrołęce. Od 4 stycznia 1970 roku został przeniesiony do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrołęce, gdzie objął funkcje dyrektora tej szkoły. W latach 1972-1977 ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną - Wydział Zaoczny - kierunek chemia w Częstochowie. W okresie od 1 września 1978 roku do 1 kwietnia 1982 roku pracował w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrołęce jako dyrektor szkoły. Z dniem 1 kwietnia 1982 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora ZSZ Nr 3 - Studium Nauczycielskiego w Ostrołęce. Od września 1985 roku do sierpnia 1987 roku pracował w ZSZ Nr 3 jako nauczyciel chemii.

W okresie od 1 września 1987 roku do 31 sierpnia 1988 roku ponownie pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce. Od września 1988 roku do września 2004 był dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. Bema w Ostrołęce.

Stanisław Jagiełło odznaczony został między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Srebrną Odznaką Zasłużonego Działacza LOK, Srebrną Odznaką OHP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką za Zasługi dla Województwa Ostrołęckiego.

Jerzy Stroniawski

  dnia August 18 2011 Drukuj

Pełnił funkcję Dyrektora Szkoły w latach 1978-1988.

Wyższe studia filologiczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Prace zawodową rozpoczął jako nauczyciel języka polskiego w ZSZ nr 1 w Ostrołęce w 1959 roku gdzie w latach 1973-1977 był zastępcą dyrektora.

W 1977 roku objął stanowisko dyrektora w Liceum Zawodowym w Ostrołęce.

W uznaniu a dotychczasową pracę odznaczony został m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP.

Jan Gałązka

  dnia August 18 2011 Drukuj

Dyrektor w latach 1966-1978.

Urodził się 10.I 1926 roku w Zbójnie koło Łomży, w rodzinie chłopskiej. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Ostrołęce, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi, II stopień studiów odbył na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie biologii w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczął w 1949 roku W szkole Podstawowej w Cuplu gmina Czarnia, następnie pracował w Szkole Podstawowej w Zawadach, w Wachu. W latach 1955-1957 był kierownikiem Szkoły w Myszyńcu. Od 1957 roku do 1966 roku uczył biologii w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce.

Pełniąc funkcje dyrektora w naszym Liceum wykazał duże zdolności organizacyjne, rozbudował budynek szkolny, wybudował internat i salę gimnastyczną. Wykazał dużo troski o zagospodarowanie o ogrodzenie placu szkolnego.

Od 1978 roku był nauczycielem biologii. Posiada między innymi następujące odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę ZNP.

Irena Bierońska

  dnia August 18 2011 Drukuj

Dyrektor Szkoły w latach 1953-1966.

Urodziła się w Łomży w 1907 roku. Studiowała na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1932 roku ukończyła studia w zakresie historii i od nowego roku szkolnego rozpoczęła pracę w szkolnictwie, którą przerwał wybuch II wojny światowej.

W okresie okupacyjnym brała udział w tajnym nauczaniu na terenie Warszawy. Do chwili objęcia stanowiska dyrektora w naszej szkole pracowała w Liceum Ogólnokształcącym w Zambrowie i w Siemiatyczach.

Z jej inicjatywy po wielu trudach rozpoczęto budowę internatu i rozbudowę budynku tutejszego Liceum.

Stanowisko dyrektora piastowała do 1966 roku, do chwili przejścia na emeryturę.

Irena Bierońska była kilkakrotnie wyróżniona, w roku 1966 otrzymała odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego.

Henryk Jan Wierzchowski

  dnia August 18 2011 Drukuj

Był Dyrektorem w latach 1945-1950.

Urodził się 8.VII. 1904 roku w Sandomierzu. studiował na Uniwersytecie w Warszawskim i Uniwersytecie Stefana Batorego w Winie. Dyplom nauczyciela szkół średnich otrzymał w 1932 roku. w latach 1927-1931 pracował w różnych szkołach średnich a od 1931 roku do 1939 roku był nauczycielem w Gimnazjum i Liceum w Ostrołęce.

W okresie od 1940-19045 pracował w szkołach podstawowych w Orle, Małkimi i Kańkowie w powiecie Ostrów Mazowieka oraz w "Golesinie". Od 1945 do 1950 roku był dyrektorem Gimnazjum i Liceum. W latach 1950-1969 pełnił funkcje dyrektora w szkołach warszawskich. Na emeryturę przeszedł w 1969 roku. Był ponadto czynnym działaczem ZNP w okresie całego stażu nauczycielskiego. Jest autorem kilku publikacji naukowych z zakresu historii.

Odznaczony został kilkoma medalami: Złotym Krzyżem Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Rekrutacja 2018
Kierunki kształcenia
Kwestionariusz osobowy
Regulamin
Rejestracja

Film o szkole

Matura 2018
Komunikat
Opłata za egzamin maturalny
Harmonogram
Deklaracje
Olimpiady
OKE
CKE
Dostosowania
Przybory
Informatyka
Dla Uczniów
Gazetka
Koła zainteresowań
Rozkład dzwonków
Podręczniki klasy I
Podręczniki klasy II
Podręczniki klasy III
Indywidulany program i tok nauki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXII sesja SDiM
Dla Rodziców
Zebrania z Rodzicami
Dyżury nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Reforma edukacji
List MEN do Rodziców
Różne